Växtpass – Plant Passport


Växtpass (lag om spårbarhet vid förflyttning av växter och växtmaterial)
Från och med den 14 december 2019 skärptes kraven på spårbarhet vid förflyttning av växter och växtmaterial.
Alla aktörer som bedriver e-handel avkrävs en genomförd utbildning samt tillstånd att utfärda växtpass.
Växtpasset ska finnas väl synligt och innehålla bland annat ett giltigt registreringsnummer utfärdat av Jordbruksverket, växtart, samt ursprungsland.
Dagnys Plantskola efterlever dessa krav och har tillstånd att utfärda växtpass. Vårt registreringsnummer är SE-D10263.

Läs mer om denna lag hos Jordbruksverket.

Undrar du något?

Om du har frågor, synpunkter eller förslag är du alltid välkommen att kontakta oss:
info@dagnysplantskola.se 


Nyrotad stickling i torvbrikett.