Hämta upp ditt paket snarast
Så snart du fått avisering om att ditt paket anlänt till ditt ombud är det viktigt att snarast hämta ut det. Ju längre tid de ligger nedpackat desto större risk att växten tar skada.

Packa upp och ställ ljust
Pelargonsticklingen är troligtvis restrött pga av brist på ljus mm. Därför är det viktigt att rotklumpen är lagom fuktig och ställs ljust (ej direkt solljus). Enklast är att doppa påsen i vatten så att perliten (de vita gruset) blir genomfuktat. Ibland väljer vi att rota våra sticklingar i konventionella torvbriketter. Dessa kan du ställa på ett fat med vatten och låta stå i 10 minuter.

Isolera och kontrollera
När du tar in plantor utifrån rekommenderar vi alla att alltid ha för vana att avskilja dessa från dina befintliga plantor. Detta för att minimera risk för att eventuell ohyra eller annan problematik introduceras till dina övriga plantor. Vi tar detta på stort allvar och arbetar aktivt för att de plantor vi levererar är friska och fria från ohyra. Vi är dock en giftfri odling och kan inte garantera att våra plantor är helt fria från problematik. Kontrollera därför plantorna noggrant och helst under en veckas tid innan du introducerar dem till resten av ditt plantbestånd. Om du upptäcker något är vi tacksamma om du rapporterar detta till oss.

Plantera om
När sticklingen acklimatiserat sig till den nya miljön och ser pigg ut bör den planteras om.

För sticklingar som anländer i påse: Vi har resonerat lite fram och tillbaka men kommit fram till att påsen som sticklingens rotklump befinner sig i bör avlägsnas när du planterar om. Den är enligt tillverkaren biologiskt nedbrytbar och kommer att lösas upp över tid, samt att rötterna tar sig igenom påsen. Detta till trots och för att helt enkelt minimera risk att problem uppstår bör den tas bort. Det gör inget att några rötter stryker med. De växer snabbt ut nya. Du kan antingen riva upp den i “sömmarna” eller klippa med sax. Plantera sedan om sticklingen i näringsriktig jord av god kvalitet.

För sticklingar som anländer i torvbrikett: Vissa föredrar att avlägsta “tyget” kring briketten, andra inte. De är gjorde för att plantera direkt i jorden då rötter växter igenom. Det vi dock anser är fördelaktigt är att plantera briketten något upphöjd. Torven i briketten har nämligen väldigt fin struktur vilket kan leda till att briketten suger åt sig mer fukt än övrig jord. Detta kan leda till att området kring rothalsen håller sig fuktig vilket i värsta fall kan leda till rothalsröta. Om man planterar den något upphöjt minimerar man denna risk. Generellt sätt rekommenderar vi att vattna underifrån för att hålla jordytan torr. Om man använder terrakottakrukor i större storlek är detta givetvis inte aktuellt. Vattnar man ovanifrån bör man undvika att vattna nära rothalsen.