Palettblad – Plectranthus scutellarioides

Dagnys Plantskola

Plectranthus scutellarioides eller palettblad, är en tålig växt vars bladfärg varierar dramatiskt under året beroende på hur mycket ljus den blir bjuden på.

Palettblad är dekorativt i samplaneringar eller solitärt såväl inom- som utomhus. De växer förhållandevis snabbt och är lätta att exempelvis stamma up och bildar med tiden vedartade, trädliknande grenar. Variationen på bladfärg, form och mönster är närmast oändlig och precis som pelargoner finns det sorter att älska för oss alla.

Det finns en mängd uppfattningar och åsikter kring hantering och namngivning av nya sorters palettblad.
Vår hållning angående detta är följande: Vi tar in öppet pollinerade fröer både utifrån samt samlar frö från våra egna korsningar. Anledningen till att vi huvudsakligen sår palettblad från frö är för att minimera risk att vi får in ohyra i vår odling. Om vi tycker om sortens utseende och växtsätt samt bedömer att den är stabil tar vi in den i vårt utbud och namnger dem med prefixed Dagnys. Av våra moderplantor tar vi sedan sticklingar som vi saluför här i webbutiken. Eftersom dessa är sticklingar (kloner) kommer de ha exakt samma utseende som moderplantan. Som hos alla växter förekommer det dock att en tillväxtpunkt/ gren kan mutera, sk. sporta vilket kan ge upphov till ett annat utseende än det ursprungliga.